என்னைப் பற்றி

My photo
ஆத்தூர், தமிழ்நாடு, India

Blog Archive

Wednesday, March 10, 2010

மகளிர்

நிறைவேறியதாம்
மகளிர் மசோதா..
இனி
நாடாளுமன்றங்களில்
பழைய எம்.பி-களின்
பினாமிகளாய்
அவர்களது
மனைவிகள்...!

2 comments:

நந்தலாலா said...

உண்மையின் முகமுடி கிழித்தது கவிதை!!
"நந்தலாலா" தங்கள் கவிதைகளை எதிர்பார்க்கிறது!!

நட்புடன்...
"நந்தலாலா" இணைய இதழ்,
nanthalaalaa.blogspot.com

நந்தலாலா said...

"நந்தலாலா" தங்கள் கவிதைகளை எதிர்பார்க்கிறது!!

நட்புடன்...
"நந்தலாலா" இணைய இதழ்,
nanthalaalaa.blogspot.com